ТРАНСПОРТНИ КОШ KM

  • Механично разтоварване.
  • Заден нож за лесно натоварване.
  • Противо-отключващ се щифт.
  • Отваряне на задната каната за увеличаване площта на пода.
  • Отваряем преден панел.
  • Усилен във всички критични точки.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι (ø 19,0-22,0 mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.
Категория: