ТРАНСПОРТНИ КОШ CM

  • Механично разтоварване.
  • Три сваляеми странични канати.
  • Размери, достатъчни за побиране на един европалет.
  • Усилен под срещу износване и огъване.
  • Противо-отключващ се щифт.
  • Усилен във всички критични точки.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι и II (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.
Категория: