ТРАНСПОРТНИ КОФА BM

  • Механично разтоварване с лост и въже от позицията на оператора.
  • Специален твърд нож против огъване с дебелина 10 mm.
  • Противо-отключващ се щифт.
  • Заден панел, който се отваря автоматично по време на разтоварване (по поръчка).
  • Усилен във всички критични точки.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι и II (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.
Категория: