ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКА L

  • Алуминиев редуктор работещ на 540 min-1.
  • Използва се за разпръскване на сух, гранулиран тор или сол.
  • Използва се също за сеене на пшеница и други култури, както и разхвърляне на сол през зимата.
  • Конструирана за равномерно разпръскване по цялата широчина.
  • Желязна рама с дебелина на профилите 6 mm.
  • Разпръскващи дискове с 6 регулируеми лопатки.
  • Ръкохватка за отваряне на дозатора.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι (ø 19,0-22,0 mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.