ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКА 2L-M/H

  • Алуминиев редуктор работещ на 540 min-1.
  • Използва се за разпръскване на сух, гранулиран тор или сол.
  • Използва се също за сеене на пшеница и други култури, както и разхвърляне на сол през зимата.
  • Конструирана за равномерно разпръскване по цялата широчина.
  • Система за хоризонтално разбъркване на тора, за получаване на равномерен поток към дозатора.
  • Наличие на поцинкована бъркалка.
  • Поцинковани дискове с 6 лопатки и шибър за изпразване на бункера.
  • Механично или хидравлично управление на шибъра.
  • Триточково окачно устройство (ø 25,0-25,0 mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.