ХИДРАВЛИЧЕН ПОВДИГАЧ (КРАН) PH

  • Рамото има 3-степенно механично удължение.
  • Хидравлично повдигане с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Лесен за използване и лесен за съхранение, когато не се използва.
  • Усилен във всички критични точки.
  • Странично усилване за поемане на тежки товари.
  • Безопасна кука за тежки натоварвания.
  • Опорен крак за най-висока устойчивост.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι (ø 19,0-22,0 mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.