ХИДРАВЛИЧЕН ПОВДИГАЧ (КРАН) BP

  • Рамо с хидравлично удължение до 800mm.
  • Хидравлично повдигане с двойнодействащ хидравличен цилиндър със завъртане на 36° + 36° за модел BP1200S.
  • Усилен във всички критични точки.
  • Странично усилване за поемане на тежки товари.
  • Верига с кука за тежки натоварвания за лесно окачване на обекти.
  • Необходими 2 хидравлични връзки за модел BP и 4 за модел BPS.
  • Опорен крак.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι-ІІ (ø 19,0-22,0 mm/ ø 25,0-28,0 mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.