ФРЕЗА MS

  • Чугунен редуктор с една честота на въртене.
  • Забна предавка в маслена баня.
  • Дълготрайни лагери.
  • Регулируем валяк с чистач.
  • Заоблени работни органи.
  • Регулируеми плъзгачи за промяна на работната дълбочина.
  • Специално наточени ножове.
  • Универсално три точково окачно устройство cat. I-II(ø 19.0-22.0mm / ø 25.0-28.0mm).
  • Предпазители СЕ.