ПАЛЕТНИ ВИЛИЦИ ЗА ТРАКТОРИ TPF

  • Лесна и бърза смяна положението на вилиците със заключване.
  • Вилици с тесни върхове за лесно товарене.
  • Сгъващи се вилици за лесно транспортиране.
  • Стабилна конструкция на рамата от високоякостен метал.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι (ø 19,0-22,0 mm) за модел TPF300, Категория Ι-ІІ (ø 19,0-22,0 mm/ ø 25,0-28,0 mm) за модел TPF700/1200 и европейско триточково окачно устройство за модел EHF.
  • Предпазител със СЕ маркировка.