БЕТОНО-БЪРКАЧКА M150-H

  • Верижно задвижван барабан за смесване.
  • Необходимост от ВОМ на трактор с въртене в двете посоки.
  • Горен хидравличен цилиндър за управление на разтоварването.
  • Барабан от две части с вътрешни водачи за равномерно смесване и цялостно разтоварване.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι-ІІ (ø 19,0-22,0 mm/ ø 25,0-28,0 mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка