САДЖАЛКА ЗА КАРТОФИ PF2XL

  • Един работен цикъл осъществява целият процес на засаждане на картофи.
  • Картофите могат да се засаждат на междуредово разстояние 62,5/67,5 cm.
  • Регулиране дълбочината на засяване от 10 до 15 cm.
  • Регулиране диаметъра на опорните колела, позволяващо различно разстояние между картофите в реда (29 cm, 32 cm и 35 cm).
  • Регулиране височината и широчината на зариване на засятите картофи от заривачи с пружинно окачване.
  • Вибрации на горната част на веригата, с цел захващане само на един картоф за засяване.
  • Резервоар за внасяне на тор (по поръчка).
  • Лагери с дълъг срок на служба.
  • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι-ІІ (ø 19,0-22,0 mm/ ø 25,0-28,0 mm).
  • Предпазител със СЕ маркировка.
Категория: