САДЖАЛКА ЗА КАРТОФИ PF2

 • Един работен цикъл осъществява целият процес на засаждане на картофи.
 • Картофите могат да се засаждат на междуредово разстояние и 70/75 cm при модел PF2L.
 • Регулиране дълбочината на засяване от 10 до 15 cm.
 • Регулиране диаметъра на опорните колела, позволяващо различно разстояние между картофите в реда (29 cm, 32 cm и 35 cm).
 • Регулиране височината и широчината на зариване на засятите картофи от заривачи с пружинно окачване.
 • Вибрации на горната част на веригата, с цел захващане само на един картоф за засяване.
 • Гумен предпазител в долната част на бункера срещу изпадане на картофи от него.
 • Резервоар за внасяне на тор (по поръчка).
 • Лагери с дълъг срок на служба.
 • Универсално триточково окачно устройство Категория Ι-ІІ (ø 19,0-22,0 mm/ ø 25,0-28,0 mm).
 • Предпазител със СЕ маркировка.
Категория: