Косачка за плет LKS

• Безопасен за работа, поради липсата на бързо-скоростни дискове характерни за конвенционалните машини. Това обособява използването му и при работа с трактори без кабина.
• Независима хидравлична система с две помпи, свързани с ВОМ
• Система за дистанционно управление с гъвкави връзки.
• Рамото и режещия апарат могат да се движат заедно благодарение на системата с двойна хидравлична помпа
• 20 литра резервоар за масло
• Система за дистанционно управление с гъвкави връзки.
• Опорна скоба с регулируеми стабилизатори.
• Универсална триточкова навесна система Категория I(ø 19.0-22.0mm)
• СЕ съответствие

Категория: