Косачка за плет LK

  • Безопасен за работа защото липсват препятствия като пред отклоняващите дискове. По тази причинна може да си използва за работа и с трактори без кабина. Независима хидравлична система с две помпи, свързани с ВОМ.
  • Независима хидравлична система с две помпи, свързани с ВОМ.
  • Система за дистанционно управление с гъвкави проводници
  • Рамото и режещия апарат могат да се движат заедно чрез системата с двойна хидравлична помпа
  • 20 литра резервоар за масло
  • Опорна скоба с регулируеми крака
  • Универсално три точково окачно устройство cat. I(ø 19.0-22.0mm)
  • Предпазители СЕ.
Категория: