ДИСКОВА КОСАЧКА DX-H

  • Ремъчно задвижване
  • Зъбни колела в маслена баня
  • Механично или хидравлично повдигане
  • Пружинно фиксиране на системата в положение на транспорт
  • Лесно достъпни дискове за смяна на ножовете
  • Защитно PVC покритие с висока якост (опция)
  • Универсално три точково окачно устройство cat. I-II(ø 19.0-22.0mm /ø 25.0-28.0mm).
  • Предпазители СЕ.
Категория: