ΡΙΠΕΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ER-MR

  • Ρίπερ εγκατάστασης δικτύων άρδευσης, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης και τηλεφωνίας.

  • Ιδανικό για τοποθέτηση λάστιχων χάρης τον μεταλλικό σωλήνα στο πίσω μέρος.
  • Αναστρέψιμο και εναλλάξιμο δόντι
  • Στιβαρή κατασκευή σασιού από μέταλα υψηλής αντοχής.
  • Διεθνή ζεύξη τριών σημείων – κατηγορίας Ι (o 19.0-22.0mm )
  • Πιστοποιητικό ασφαλείας CE.