ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ BCS

  • Σταβάρια υπερβαρέου τύπου της Ιταλικής εταιρίας «Battista Porteri».
  • Ισχυρό πλαίσιο για δύσκολα εδάφη.
  • Διπλό ελατήριο με ρύθμιση σε κάθε σταβάρι.
  • Κάθε σταβάρι έχει βίδα ασφαλείας για την προστασία του μηχανήματος από κρυμένα αντικείμενα.
  • Βάθος εργασίας έως 35 εκ.
  • Ειδικής σκλήρυνσης αντικαθιστώμενη καρδιά και χελιδόνι.
  • Διεθνή ζεύξη τριών σημείων – κατηγορίας I (ø 19.0-22.0mm)