ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ BCS

  • Ισχυρό πλαίσιο για δύσκολα εδάφη με δοκούς “Π” 75x40mm και 100x50mm (στα μοντέλα 11 & 13).
  • Σταβάρια υπερβαρέου τύπου 25mm.
  • Διπλά ελατήρια 49x10mm(σπείρες 28) σε κάθε σταβάρι για επιπλέον αντοχή.
  • Μειώνει σημαντικά τη συσσώρευση στάσιμου νερού.
  • Συνεισφέρει στην διανομή του νερού στο καλλιεργημένο έδαφος επιτυγχάνοντας πιο γόνιμες συνθήκες ανάπτυξης.
  • Κάθε σταβάρι έχει βίδα ασφαλείας για την προστασία του μηχανήματος από κρυμένα αντικείμενα.
  • Βάθος εργασίας εώς 40 εκ .
  • Ειδικής σκλήρυνσης εναλλάξιμη καρδιά και χελιδόνι 8mm.
  • Διεθνή ζεύξη τριών σημείων κατηγορίας Ι-ΙΙ (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm).