ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ BA

  • Ρύθμιση φάρδους αυλακιάς 390-650 mm.
  • Ρύθμιση βάθους με γλύστρα έως 350 mm.
  • Απόσταση σειρών BA2 1200-1900mm.
  • Διεθνή ζεύξη τριών σημείων – κατηγορίας Ι (ø 19.0-22.0mm ).
  • Πιστοποιητικό ασφαλείας CE.