ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ M150-H

  • Μετάδοση κίνησης με καδένα.
  • Υποστηρίζει δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση.
  • Υδραυλικό ραντάρ για εύκολο έλεγχο του κάδου.
  • Κάδος που απότελείται από 2 μέρη με 3 εσωτερικούς αναδευτήρες για ομοιόμορφη ανάμειξη και εύκολο καθαρισμό.
  • Διεθνή ζεύξη τριών σημείων – κατηγορίας I-II(ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm).
  • Πιστοποιητικό ασφαλείας CE.
Κατηγορία: