Πλαίσιο από Υδραυλικό Τρυπάνι YPE-YPB-YPF

YPE πλαίσιο από υδραυλικό τρυπάνι για εκσκαφέα.

YPB πλαίσιο από υδραυλικό τρυπάνι για φορτωτάκι (bobcat).

YPF  πλαίσιο από υδραυλικό τρυπάνι για φορτωτή (Euro hitch)