Άροτρο 10″

  • Ρύθμιση κλίσης του φτερού.
  • Ενισχυμένο σε όλα τα σημείου καταπόνησης.
  • Ειδικής σκλήρυνσης υνί.
  • Ρόδα που επιτρέπει την προσαρμογή του βάθους και τη μεγιστοποίηση της χρήσης (κατά επιλογή).
  • Διεθνή ζεύξη τριών σημείων – κατηγορίας I (ø 19.0-22.0mm).
  • Πιστοποιητικό ασφαλείας CE.